Zoeken in site

System Neutraliser

  • Neutraliseert het systeemwater na gebruik van het systeemreinigingsmiddel DS-40
  • Maakt het systeem gereed voor toediening van corrosieremmer
  • Garandeert naleving van milieuregelgeving
  • Vrijstromend poeder voor gemakkelijk gebruik bij krachtspoelapparaten of toepassing via expansievat of injector (voor gesloten systemen)
  • 2kg
  • Code: 61009