Zoeken in site

Hoe u een systeem kunt reinigen

Waarom moeten systemen gereinigd worden?

Systemen moeten gereinigd worden wanneer een nieuw systeem in gebruik wordt genomen of wanneer een nieuwe boiler binnen een bestaand systeem geïnstalleerd wordt. Het doel van reinigen en doorspoelen is het systeem te beschermen tegen verontreiniging met minerale olie, vooral bij heetwater-CV-systemen met lage temperatuur. Dit gebeurt door schadelijke stromingrestanten en installatieverontreinigingen die corrosie veroorzaken, te verwijderen.

Reiniging van bestaande systemen zorgt ervoor dat zwart slib (ijzeroxide) en kalksteen worden verwijderd, wat leidt tot een verbeterde circulatie en minder brandstofverspilling en boilergeluiden.

Wat moet er gebeuren?

Nieuwe systemen
Fernox Cleaner F3 of Cleaner F5 moet worden toegevoegd voordat het systeem in gebruik wordt genomen. U hoeft Fernox Cleaner F3 of Cleaner F5 slechts gedurende minimaal één uur te laten circuleren met de boiler ingeschakeld. Laat vervolgens het systeem leeglopen en spoel het grondig door tot het water helder blijft.

Bestaande systemen
De ideale behandeling is het systeem te krachtspoelen om alle bestaande behandelingen en verontreinigingen te verwijderen. Fernox Cleaner F3 of Cleaner F5 moet worden toegevoegd aan het systeemwater en heet gecirculeerd worden gedurende minimaal één uur. Vervolgens laat u het systeem leeglopen en spoelt u het door tot het water helder blijft. De reinigingstijd kan worden uitgebreid tot één week in geval van verharde ijzeroxides en kalksteen.

Voor zowel nieuwe als bestaande systemen moet een Fernox TDS Meter gebruikt worden om er zeker van zijn dat er efficiënt gespoeld wordt. Daarmee vergelijkt u de waarden van het systeemwater en het leidingwater. Het systeem is goed doorgespoeld als de waarden minder dan 10% van elkaar verschillen.

Bescherming van nieuwe en bestaande systemen
In overeenstemming met Deel L van de Building Regulations (bouwvoorschriften) dient u, na reiniging met Fernox Cleaner F3 of Cleaner F5, Fernox Protector F1 toe te voegen aan het laatste vulwater. Dit zorgt voor langdurige bescherming tegen corrosie en kalksteen.

Alle Fernox Protector F1 producten zijn geschikt voor verschillende metalen systemen, inclusief aluminium en kunststof pijpen. Voor blijvende bescherming dient u de gehaltes aan Protector jaarlijks te controleren met de Fernox Protector Test Kit en het niveau aan te vullen indien nodig.

Bescherming tegen verontreiniging met minerale olie
Heetwater-CV-systemen kunnen verontreinigd raken door de minerale oliën die gebruikt worden om stalen componenten zoals radiatoren tijdens het fabricageproces en voor installatie te beschermen tegen corrosie. Als de olie niet verwijderd wordt, kunnen de rubberen delen in thermostatische radiatorkleppen, gemotoriseerde kleppen en andere onderdelen opzwellen, wat leidt tot defecten in de componenten. Olie kan er ook voor zorgen dat de pomp vastslaat als de lagers vervuild raken.

Nieuwe installaties
Het risico op problemen kan geëlimineerd worden door het systeem voor ingebruikneming te reinigen met Fernox Cleaner F3. Commerciële verwarmings- en koelwatersystemen op lage temperatuur kunnen gereinigd worden met Fernox HVAC Cleaner F3 . Hierna dient het systeem bescherm te worden met F1 Protector voor thuisgebruik of HVAC Protector F1 voor commerciële systemen.

Bestaande systemen
Reinig het systeem met ofwel Cleaner F3 ofwel Powerflushing Cleaner F5 , laat het leeglopen en spoel het grondig door voordat u Fernox Protector F1 toevoegt.

Indien er storingen zijn opgetreden, dienen de niet goed werkende componenten te worden vervangen tegelijk met alle andere soortgelijke componenten, omdat deze waarschijnlijk ook zijn aangetast door de minerale olie.