Zoeken in site

Corrosiebeschermer en -remmer

Waardoor wordt corrosie veroorzaakt?

Corrosie treedt op wanneer een gezuiverd metaal terugkeert naar zijn natuurlijke ertsstaat. In watersystemen treedt corrosie op wanneer twee metalen delen met een verschillende elektrische lading met elkaar in contact komen of verbonden worden via een geleider zoals water.

Wat moet er gebeuren?

Er moet een remmer aan het water worden toegevoegd om de snelheid waarmee corrosie optreedt te verminderen. Om het bestaande beschermingsniveau vast te stellen, hoeft u alleen de Fernox Protector Test Kit te gebruiken om de concentratie van remmers in het systeem te meten.

Over- en onderdoseren van remmers
Hoewel fabrikanten een aanbevolen dosis specificeren voor hun product, is het belangrijk vast te stellen hoe een product zich gedraagt als het wordt over- of ondergedoseerd. Anodische passiveerproducten hebben voldoende dosering nodig om de interne oppervlakken van het systeem te 'bedekken', plus een extra hoeveelheid om dit laagje vast te houden. Als de dosis onder het niveau komt dat nodig is om voldoende bescherming te bieden, blijven blootliggende delen van het metaal corroderen. Overdosering met anodische remmers heeft echter waarschijnlijk geen schadelijke effecten tot gevolg. Zuurstof opruimende en kathodische remmers hebben minder effect als ze ondergedoseerd worden, maar zorgen wel voor gedeeltelijke bescherming.

Negatieve effecten van vervuilende stoffen
De aanwezigheid van vervuiling door fluxrestanten, bestaand corrosieslib, restanten reinigingsmiddel, of zelfs afwasmiddel kunnen de prestaties van een remmer negatief beïnvloeden en tot corrosie leiden. Om er zeker van te zijn dat een remmer zo goed mogelijk werkt, raden wij u aan het systeem grondig te reinigen voordat u het behandelt. De Fernox Water Test Kit of Total Dissolved Solids (TDS) Meter kunnen gebruikt worden om te controleren of een systeem voldoende gereinigd en doorgespoeld is voordat er een remmer wordt toegevoegd.