Zoeken in site

Boilerlawaai verminderen - Hulp voor uw lawaaierige boiler

Waardoor worden boilergeluiden veroorzaakt?

Boilergeluiden zijn meestal het resultaat van kalkaanslag in de warmtewisselaar van een boiler. Dit wordt nog verergerd als er ook magnetiet in het systeem zit, omdat dit samen met de kalkaanslag een nog veel hardere afzetting vormt. Andere afzetting-vormende vervuiling zoals zand en steenstof die tijdens installatie in het systeem komt, kan ook deel gaan uitmaken van deze harde afzetting. De plaatselijke toestand van het water speelt ook een belangrijke rol, met name de ketelsteen-vormende vaste stoffen die zijn opgelost in het toevoerwater.

Boilergeluiden hebben rechtstreeks te maken met de snelle condensatie of implosie van stoom in water. Op het oppervlak van de afzetting ontwikkelt zich een locaal kookproces, en er ontstaan kleine stoombelletjes die een ratelend geluid maken als ze het oppervlak verlaten en door het systeem gaan zwerven.

Wanneer nieuwe boilers geïnstalleerd worden in bestaande systemen, kunnen ze kort daarna extreem vervuild raken door oxideslib dat zich in het systeemwater bevindt.Het vervangen van een boiler kan zachte slib in beweging brengen en sedimenten in andere delen van het systeem losmaken, die dan door het systeemwater getransporteerd worden en weer worden afgezet in de nieuwe warmtewisselaar.

Hetzelfde fenomeen kan zich voordoen na de vervanging van een circulator als de stroomsnelheid verandert. Het risico van afzetting van slib en sedimenten in nieuwe boilers kan vermeden worden door het systeem te reinigen als onderdeel van het installatieproces. Richtlijnen voor een correcte reiniging en behandeling kunt u vinden in de BS 7593:2006 Code of Practice for Treatment of Water in Domestic Hot Water Central Heating Systems.

Wat moet er gebeuren?

Fernox DS40 System Cleaner lost oxideslib selectief op zonder de metalen aan te tasten die zich standaard in centraleverwarmingssystemen bevinden. Dit reinigingsmiddel op zuurbasis kan echter alleen gebruikt worden in nieuwe installaties.

Oudere systemen die gedurende een bepaalde periode niet behandeld zijn, kunnen bestaande lekken hebben die tijdelijk zijn verstopt door corrosievuil. Installaties met een geschiedenis van radiatorcorrosieproblemen mogen niet met zuur worden gereinigd, omdat andere radiatoren waarschijnlijk diepe corrosiekuilen of complete perforaties hebben.

Oudere installaties kunnen echter sterk verbeterd worden door het slib uiteen te drijven met Fernox Cleaner F3 of Powerflushing Cleaner F5 , gevolgd door krachtspoelen met leidingwater.

Nadat alle zachte slib is verwijderd uit oudere installaties kan een aparte ontkalking van de boiler nuttig zijn. Om dit uit te voeren, dienen de radiatoren te worden afgesloten, waarna het systeem gedurende een periode - tot 24 uur- kan worden ontkalkt.

Daarna dient het systeem te worden gespoeld met leidingwater en te worden geneutraliseerd om de oppervlakken in het systeem te passiveren. Fernox DS40 System Cleaner en Neutraliser kunnen voor dit proces worden gebruikt.

Na het reinigen dient het volledige systeem opnieuw te worden behandeld met Fernox Protector F1 om de oorzaken van boilergeluiden te elimineren.