Zoeken in site

gids voor desinfectie

Wanneer moet u desinfecteren?

Desinfectie is een proces dat micro-organismen vernietigt of onomkeerbaar inactiveert, waarbij hun aantallen tot een veilig niveau worden teruggebracht. Het doel is een schone watertoevoer. Bij de volgende omstandigheden dient desinfectie te worden uitgevoerd: 

  • Tijdens de jaarlijkse routinematige systeemcontrole
  • Voor nieuwe installaties
  • Na grote systeemuitbreidingen of aanpassingen
  • Na het installeren van ondergronds pijpwerk, behalve bij plaatselijke reparaties waarbij componenten van te voren gedesinfecteerd zijn
  • Wanneer vermoed wordt dat er vervuiling heeft plaatsgevonden: bijvoorbeeld vervuiling door afvalwater, of als systemen geïnspecteerd of gerepareerd zijn
  • Wanneer een systeem niet regelmatig gebruikt is of niet regelmatig doorgespoeld is.

Wat moet er gebeuren?

Fernox biedt twee methodes voor desinfectie: traditionele chloring met Fernox Sterox of een behandeling met zilver-gekatalyseerde waterstofperoxide, Fernox LP Sterox .

Fernox Sterox-set
De Fernox Sterox-set bevat 15 tabletten natrium dichloorisocyanuraat (elke tablet bevat 12,5 gram vrij beschikbaar chloor), een testset voor 50 testen en een volledige handleiding op basis van BS6700. Met één set kan 1675 liter water gedesinfecteerd worden.

Wanneer u Sterox voor chloring gebruikt is het belangrijk ervoor te zorgen dat al het gechloreerde water na behandeling goed wordt uitgespoeld, omdat dit niet geconsumeerd mag worden.

Fernox LP Sterox
Dit product behandelt een breed gamma aan biocidale activiteiten, waaronder alle door water overgebrachte bacteriën en virussen. Het is vooral een waardevol product voor modern hygiënemanagement van watersystemen, waar meer conventionele behandelingen zoals chloring niet passen.

Na de behandeling is het niet cruciaal om alle LP Sterox uit de watertoevoer te spoelen, omdat het op natuurlijke wijze afbreekt tot water en zuurstof.

Laat water lopen uit elke uitgang en test dit met een LP Sterox teststrip totdat de concentratie in het water minder is dan 200 ppm.