Zoeken in site

Milieuwetgeving

Milieuwetgeving

Deel L van de Building Regulations (bouwvoorschriften)

Deel L van de Building Regulations (bouwvoorschriften) van de overheid eist dat "redelijke voorzieningen dienen te worden getroffen voor het besparen van brandstof en energie in gebouwen door:
a) Het beperken van warmtewinst en -verlies:
i) Door middel van thermale elementen en andere delen van de bouwmaterialen, en
ii) van pijpen, leidingen en vaten die gebruikt worden voor het verwarmen van ruimtes, het koelen van ruimtes en warmwatervoorziening
b) Het leveren en in gebruik stellen van energie-efficiënte diensten voor vaste gebouwen met effectieve controlemechanismen, en
c) Het leveren van voldoende informatie over het gebouw aan de gebruiker, de diensten voor vaste gebouwen en de onderhoudseisen, zodat het gebouw zodanig in gebruik kan zijn dat het een naar omstandigheden redelijke hoeveelheid brandstof en energie verbruikt."

BS 7593:2006
De BS 7593 standaard garandeert dat potentiële problemen bekend zijn, evenals de oplossingen die nodig zijn om het rendement te behouden en de levensduur van heetwater-centraleverwarmingssystemen te maximaliseren. De standaard geeft ook richtlijnen over het prepareren van het primaire circuit van op water gebaseerde centraleverwarmingssystemen voor de eerste ingebruikneming of voor het opnieuw in gebruik nemen na grote onderhoudswerkzaamheden (zoals het vervangen van een boiler), evenals voor continue waterbehandelingen om voortdurend operationeel rendement te garanderen.