Zoeken in site

Kyoto-protocol

Het protocol, oorspronkelijk vastgesteld in december 1997 in Kyoto, Japan, is in februari 2005 in werking getreden. Het stelt bindende doelen voor 37 geïndustrialiseerde landen, inclusief de Europese Gemeenschap, om de emissie van zes broeikasgassen in 2012 met 5% ten opzichte van het niveau van 1990 te verminderen. Tevens vermelden de voorwaarden van het protocol dat de emissies van elk land moeten worden gemonitord.

Welke invloed heeft het protocol op huishoudelijke centrale verwarming?

Analyses hebben aangetoond dat in geïndustrialiseerde landen huishoudens verantwoordelijk zijn voor 28% van het totale energieverbruik en de totale CO2-emissie. In antwoord op het Kyoto-protocol heeft de Britse regering een aantal initiatieven geïmplementeerd om dit cijfer te reduceren.

In 2006 werd deel L van de Building Regulations (bouwvoorschriften) geïntroduceerd. Het doel is een verbetering van 20% te bereiken in het energierendement van nieuwe gebouwen, en daarnaast strengere eisen te stellen aan het renoveren en uitbreiden van bestaande gebouwen. Eén van de uitgebreide serie maatregelen betreffende energierendement was het verhogen van het minimum SEDBUK-rendement in bruto calorische waarde tot 86% voor gasgestookte en 85% voor oliegestookte boilers.

Hoe Fernox bijdraagt aan de doelen van het Kyoto-protocol

Voortdurende verbeteringen in boilertechnologie (door kleinere warmtewisselaars) leveren toegenomen rendement op terwijl de emissie geminimaliseerd wordt. Het afnemen van het formaat van de warmtewisselaars betekent echter ook dat deze boilers gevoeliger zijn voor de negatieve effecten van kalksteen en corrosie, die een schadelijk effect hebben op het prestatieniveau.

De complete serie waterbehandelingsproducten van Fernox is beproefd en getest wat betreft het behoud van energierendement van moderne centraleverwarmingssystemen die belangrijke energiebesparingen en minder CO2-uitstoot opleveren.

Fernox-producten voldoen ook aan de principes van het Kyoto-protocol omdat ze een laag gehalte aan giftigheid hebben en geproduceerd zijn volgens de ISO14001 milieukwaliteitsstandaard. Ze zijn nitraat-, fosfaat- en EDTA-vrij, wat hen biologisch afbreekbaar maakt wanneer ze in het milieu terechtkomen.

Een onderdeel van Fernox' R&D-programma is het pioniersonderzoek naar de ontwikkeling van organische producten en warmtegeleidende vloeistoffen volgens duurzame technologieën, ter aanvulling van de serie waterbehandelingsproducten.