Zoeken in site

Brandstofbesparing

Door middel van initiatieven zoals de 'Home Energy Conservation Act' heeft de Britse overheid stappen ondernomen om de belangrijke kwestie van de opwarming van de aarde aan te pakken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

In woningen leveren boilers voor verwarmings- en heetwatersystemen verreweg de grootste bijdrage aan deze uitstoot. Deel L van de Building Regulations (bouwvoorschriften) van de overheid eist dat wanneer water een hogere hardheid heeft dan 200 ppm, het voedingswater naar waterverwarmers en het heetwatercircuit van combinatieboilers chemisch behandeld moet worden om de snelheid van verkalking te verminderen. De schadelijke effecten van kalksteen op de levensduur en het rendement van een boiler van een centraleverwarmingssysteem zijn groot.

Fernox heeft een productportefeuille ontwikkeld waarmee huishoudelijke gebruikers hun CO2-voetafdruk kunnen minimaliseren door ervoor te zorgen dat hun systeem optimaal werkt.

Tegelijkertijd werkt Fernox specifiek samen met plaatselijke autoriteiten en woningcorporaties, die als opdracht hebben de stijging van 'brandstofarmoede' tegen te gaan in Groot-Brittannië. Voor gezinnen die meer dan 10% van hun gezinsinkomen uitgeven aan hun energierekening geldt dat zij 'brandstofarmoede' kennen. Het is bewezen dat het juiste gebruik van Fernox-producten het energierendement van boilers behoudt, waardoor brandstofverspilling vermindert en de energierekening lager wordt.