Zoeken in site

Voorwaarden

Disclaimer

Juridische verklaring - gebruiksvoorwaarden van de Fernox website
Fernox geeft geen garantie op de informatie die wordt verschaft via deze website, inclusief hyperlinks en andere items die direct of indirect vanuit de Fernox website worden gebruikt, en Fernox behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aan te brengen.

Fernox stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of weglatingen in de Fernox website en de bezoeker is totaal verantwoordelijk voor alle besluiten die worden genomen op basis van de informatie van de Fernox website.

Fernox stelt zich niet aansprakelijk voor directe, speciale, indirecte en gevolgschade, noch voor andere schade van welke aard dan ook die het gevolg is van welke oorzaak dan ook door het gebruik van informatie die direct of indirect is verkregen op de Fernox website. Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder berichtgeving.

De informatie in de Fernox website mag niet worden gezien als uitnodiging om te beleggen in of op andere wijze te handelen in aandelen of effecten in de moedermaatschappij Alent plc.